alarde publikoa

Kartutxo eta banderinak ematea

Done Pedro egunean goizean egin zen kartutxo banaketa konpainietako agintariei.

Urte ezberdinetako argazkiak 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018